Cách điện thủy tinh LXP -300 KN

Liên hệ

    Được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế , cao thế Cách điện thủy tinh (glass insulator) dùng...

Cách điện thủy tinh LXP – 160 KN

Liên hệ

       Được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế , cao thế Cách điện thủy tinh (glass insulator)...

Cách điện thủy tinh LXP – 120 KN

Liên hệ

        Được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế , cao thế Cách điện thủy tinh (glass insulator)...

CÁCH ĐIỆN THỦY TINH LXP – 70 KN

Liên hệ

       Được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế , cao thế Cách điện thủy tinh (glass insulator)...