Cáp cao thế có giáp sợi đồng

Liên hệ

SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO CẤP ĐIỆN ÁP:   1. Điện áp danh định 36/66 (72.5)kV (Xem bảng CHI TIẾT)   2. Điện áp danh định 64/110 (123)kV  (Xem...