Cáp trung thế không có giáp, bọc cách điện XLPE , bọc vỏ PVC (hoặc HDPE)

Cáp trung thế giáp sợi nhôm/thép, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC (hoặc HDPE)

Cáp trung thế giáp băng thép, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC (hoặc HDPE)

Cáp trung thế treo cách điện XLPE