Cu/XLPE/PVC(HDPE) - 3.6/6(7.2)kV Có giáp bằng sợi nhôm hoặc...

Liên hệ

Kết cấu: 1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén) 2. Màn chắn ruột dẫn 3. Cách điện XLPE 4. Màn chắn cách điện 5. Màn chắn kim loại 6. Có giáp...