Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL

Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL

Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL

15:17 - 15/12/2017

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội
Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu - GTEL

Chủ đầu tư

Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu - GTEL

Hạng mục cung cấp

- Cáp quang ADSS
- Phụ kiện quang gồm măng xông, ODF, patchcord và pigtail

Tổng giá trị dự án xấp xỉ

30,115,653,000

Thời gian thực hiện

Tháng 06 năm 2015