Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL

Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL

Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL

15:21 - 15/12/2017

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội
Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu - GTEL

Hạng mục cung cấp

- Hệ thống ắc quy DC 12V-120Ah
- Hệ thống tủ nguồn sạc cho ắc quy, điều khiển nguồn cấp cho trạm BTS

Tổng giá trị dự án xấp xỉ

12,061,158,010

Chủ đầu tư

Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu - GTEL

Thời gian thực hiện

Tháng 08 năm 2014