Cung cấp hệ thống ống cấp thoát nước cho Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng

Cung cấp hệ thống ống cấp thoát nước cho Khu  công nghiệp VSIP Hải Phòng

Cung cấp hệ thống ống cấp thoát nước cho Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng

15:41 - 15/12/2017

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội
Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ

Chủ đầu tư: Công ty Cp Đầu Tư và Xây Dựng Thái Bình Dương

Hạng mục cung cấp

 -Ống gang cầu, phụ kiện gang Van Ekoval ,phụ kiện nước các loại

Tổng giá trị dự án xấp xỉ

19,462,564,000

Chủ đầu tư

 Công ty CP đầu tư & xây dựng Thái Bình Dương

Thời gian thực hiện

Tháng 10 năm 2016