Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel

Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel

Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel

15:24 - 15/12/2017

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội
Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

Chủ đầu tư: Mytel Myanmar

Hạng mục cung cấp

- Bộ treo cáp khoảng vượt 100 mét
- Bộ néo cáp khoảng vượt 100 mét
- Bộ treo cáp khoảng vượt 200 mết
- Bộ néo cáp khoảng vượt 200 mét
- Bộ treo cáp khoảng vượt 500 mét
- Bộ néo cáp khoảng vượt 500 mét

Tổng giá trị dự án xấp xỉ

62,625,450,000

Chủ đầu tư

Mytel Myanmar

Thời gian thực hiện

Tháng 10 nam 2016