Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ

15:30 - 15/12/2017

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội
Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế miền Trung

Hạng mục cung cấp

Cáp điện Conductor ACSR-330/43
Cáp đất Earthing wire PHLOX-116

Tổng giá trị dự án xấp xỉ

 78,820,000,033

Chủ đầu tư

 Công ty lưới điện cao thế miền Trung

Thời gian thực hiện

Tháng 12 nam 2016