Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

15:34 - 15/12/2017

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội
Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ

Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực Hà Nội

Hạng mục cung cấp

Cáp nhôm vặn xoắn 2x35
Cáp nhôm vặn xoắn 2x50
Cáp nhôm vặn xoắn 4x35
Cáp nhôm vặn xoắn 4x50
Cáp nhôm vặn xoắn 4x70
Cáp nhôm vặn xoắn 4x95
Cáp nhôm vặn xoắn 4x120

Tổng giá trị dự án xấp xỉ

 122,457,000,000

Chủ đầu tư

 Tổng Công ty điện lực Hà Nội

Thời gian thực hiện

Tháng 01 năm 2014