Danh Mục Dự Án

Dự án

Hiển thị

15:15 - 15/12/2017

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Viettel Network

15:34 - 15/12/2017

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu...

Chủ đầu tư: Tổng Công ty điện lực Hà Nội

15:30 - 15/12/2017

Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực...

Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế miền Trung

15:52 - 15/12/2017

Dự Án Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

Chủ đầu tư: Công ty CP Kỹ Thuật Seen 

15:44 - 15/12/2017

Nhà máy cấp nước Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông

Chủ đầu tư: Công ty CP TM Đầu tư phát triển Công Nghệ Việt

15:41 - 15/12/2017

Cung cấp hệ thống ống cấp thoát nước cho Khu công...

Chủ đầu tư: Công ty Cp Đầu Tư và Xây Dựng Thái Bình Dương

15:21 - 15/12/2017

Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ...

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu - GTEL

15:17 - 15/12/2017

Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang...

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu - GTEL