CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ TP TOÀN CẦU

Văn phòng công ty TP. Hồ Chí Minh

34/28 Le Trong Tan Str, tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Văn phòng công ty Myanmar

No 147 Malar Yone Str Hlaing Township, Yangon, Myanmar