Hộp nối chuyển đổi

Liên hệ

Xuất xứ: Nhập khẩu Hộp nối chuyển đổi để nối cáp dầu với cáp cách điện đùn.

Hộp nối dạng khuôn đúc

Liên hệ

Xuất xứ: Nhập khẩu Hộp nối dạng cao su khuôn đúc đơn có cách điện là silicone với hai hình nón làm giảm ứng suất bằng vật liệu bán dẫn...

Đầu nối SF6

Liên hệ

Xuất xứ: Nhập khẩu Đầu nối dạng SF6 dựa trên sự suy giảm ứng suất của cao su cơ bản (EPR) với vỏ là epoxy.

Đầu nối ngâm dầu

Liên hệ

Xuất xứ: Nhập khẩu Cấu tạo của đầu nối ngâm dầu là dạng nón làm giảm ứng suất trên EPR cơ bản và vỏ epoxy.

Đầu nối ngoài trời

Liên hệ

Xuất xứ: Nhập khẩu Đầu nối ngoài trời cho cáp 66kV~230kV cóhai loại, loại thứ nhất có dạng hình nón và dựa trên sự suy giảm ứng suất của cao su...