Cáp quang treo phi kim loại

Liên hệ

Cáp sợi quang treo phi kim loại (ADSS) của có cấu trúc, kết cấu đáp ứng 1 cách tốt nhất. Phù hợp các yêu cầu kĩ thuật được quy định trong tiêu...

Cáp quang kéo cống

Liên hệ

Cáp thông tin sợi quang loại luồn cống phi kim loại (CPKL) và có kim loại (CKL) sử dụng loại sợi đơn mode, được đặt trong ống lỏng, có nhồi dầu chống ẩm,...

Cáp mạng RJ45

Liên hệ

Cáp mạng RJ45  thích hợp cho truyền số liệu mạng nội bộ (mạng LAN, mạng Multimedia số (Video số tương tác & âm thanh số)… và các mạng truyền dẫn...