Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

Xây dựng trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

15:15 - 15/12/2017

Cung cấp cáp quang ADSS 48Fo KV100 G652 và phụ kiện quang phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp hệ thống cấp nguồn DC cho trạm BTS phục vụ phát triển mạng lưới GTEL
Cung cấp phụ kiện treo néo cho trị trường Viettel Global tại Myanmar - Mytel
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện cao thế cho khu vực Nam Trung Bộ
Đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới quốc gia khu vực phía Bắc

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Viettel Network

 

Chủ đầu tư

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Viettel Network

Hạng mục cung cấp

Xây dựng mới cột anten, nhà trạm, tiếp địa, kéo điện, lắp đặt thiết bị 2G, 3G và phụ trợ cho các trạm BTS tại Vĩnh Phúc, Hà Nội

Tổng giá trị dự án xấp xỉ

70,512,000,000 VNĐ

Thời gian thực hiện

Tháng 2 năm 2015