Đóng

TPG

Nhà phát triển cộng đồng, kiến tạo giá trị vượt thời gian

TPG là Tập đoàn Đầu tư, Kinh doanh Bất động sản chuyên nghiệp, được thành lập từ năm 2009. Sau hơn 10 năm hoạt động, với tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo và tâm huyết làm việc của toàn thể Cán bộ - Nhân viên, TPG đã phát triển một hệ thống rộng khắp với hàng chục dự án trên khắp Việt Nam.

Tầm nhìn - sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Thay đổi cuộc sống Việt

Sứ mệnh

Nhà phát triển cộng đồng, kiến tạo giá trị vượt thời gian

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi luôn giữ vững niềm tin và thực hành 7 giá trị cốt lõi dưới đây

Ưu tiên khách hàng

Chúng tôi tin rằng phục vụ khách hàng luôn là nhiệm vụ ưu tiên trước hết.

Chính trực

Chúng tôi tin rằng làm việc đúng đắn là trách nhiệm.

Cùng thắng

Chúng tôi tin rằng hợp tác cùng cùng thắng lợi là bền vững.

Làm việc nhóm

Chúng tôi tin rằng làm việc cùng nhau luôn mang lại kết quả tốt hơn.

Cam kết

Chúng tôi tin rằng niềm tin là vốn tích lũy sống còn của sự nghiệp.

Thấu hiểu

Chúng tôi tin rằng làm việc dựa trên sự thấu hiểu là yêu cầu bắt buộc.

Thành công

Chúng tôi tin rằng thành công của mình được tạo dựng từ thành công của khách hàng, đối tác, nhân viên và cổ đông.

Ba trụ cột
xây dựng nội lực

01.

KHÁCH HÀNG

Xác định mong muốn mang đến cho khách hàng của mình hơn cả một mái nhà, TPG sẽ cùng khách hàng của mình kiến tạo một cuộc sống tươi đẹp, trong những cộng đồng văn minh và thịnh vượng.

02.

SẢN PHẨM

Dựa trên năng lực thị trường sẵn có của mình, TPG sẽ đầu tư xứng đáng cho phát triển sản phẩm mới đáp ứng cuộc sống hiện đại đang thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam. Đồng thời hướng đến việc phát triển các sản phẩm ở nước ngoài đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh doanh quốc tế của người Việt.

03.

ĐÒN BẨY

TPG xác định con người, đội ngũ nhân sự giỏi và năng lực của hệ thống tài chính của mình là yếu tố đòn bẩy. Công ty xác định đầu tư mạnh nguồn lực cùng với sự hợp tác với các đối tác hàng đầu để phát triển các năng lực đòn bẩy của mình.