Đóng

THÀNH TỰU

DOT Property Năm 2021

Khu đô thị tích hợp nhất - Khu đô thị mới Thổ Tang

Thời Báo Kinh Tế Việt Nam Năm 2020

Thương hiệu mạnh Việt Nam

Thời Báo Kinh Tế Việt Nam Năm 2019

Top 200 Sao Vàng Đất Việt

Giải thưởng bất động sản Châu Á Năm 2019

Dự án có thiết kế cảnh quan đẹp nhất - The City Light

Báo đầu tư Năm 2018

Không gian chuẩn mực nhất Việt Nam - Khu du lịch biển Hòa Thạnh