Đóng

công ty
thành viên

Hơn 10 năm hoạt động, với tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo & tâm huyết làm việc của toàn thể Cán bộ - Nhân viên, TPG Group đã phát triển một hệ thống rộng khắp với 6 Công ty thành viên và nhiều văn phòng đại diện trên khắp Việt Nam.